دوره های انجمن

انجمن برف نو قصد دارد در جهت افزایش سطح علمی و فرهنگی دانشجویان و استادان دانشگاه، دوره های متنوعی برگزار کند و درامد حاصل از برگزاری دوره ها را صرف امور خیریه کند.

با ما در ارتباط باشید

ما در واحد روابط عمومی انجمن برف نو، مشتاق نظرات پر مهر و روشنگر شماییم.

همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا