درباره انجمن برف نو

انجام طرح‌ها و پروژه‌های داوطلبانه آموزشی، ترویجی، پژوهشی، صنعتی-عملیاتی با هدف کمک کردن به دیگران و زندگی بخشیدن، نمایه کلی فعالیت‌های انجمن است. این طرح‌ها به طور کلی به دو صورت انجام می‌پذیرد. نخستینِ آن‌ها به صورت مستقیم در قالب رایگان‌بخشیست و دومین، با صرف درآمدهای ناشی از هر یک از طرح‌های یاد شده در امور نیکوکارانه . 

 

این انجمن می‌کوشد تا با تعریف فعالیت‌های خُرد و پاره وقت اما مستمر و پایدار، ضمن اولویت قرار دادن اصل تدوام، جامعه‌‌ی هدف را به نیکوکاری‌های دانش‌بنیان دعوت کرده، با تکیه بر دانشِ دانش‌آموختگان به یاری انسان‌ها بکوشد.

با توجه به اینکه بدنه‌ی اصلی این انجمن را عموماً دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه بوعلی‌سینا تشکیل می‌دهند، جامعه‌ی هدف این تشکل در درجه اول اهالی دانشگاه و دانشگاهیان است.

دانشگاه در آغوش خود افراد بسیاری را پرورش داده و می‌دهد که هر یک از آن‌ها با ظرفیت‌ها و توانایی‌های منحصر به فرد خود قادر به گشودن گره‌های بسیاری هستند. بسیاری از این افراد دوستی‌ها و روابط مفید فراوانی در این دوره از زندگی خود داشته و دارند که رشد هر چه بیشترشان را رقم زده است.روابطی که بعضاً با پایان دوران تحصیل کمرنگ شده و گاه از بین می‌روند. انجمن خواهد کوشید بستری باشد برای حفظ روابط بهبودگر دانشجوها ، دانش‌آموختگان و نیز استادن دانشگاه. بستری برای رشد همه‌ی اعضا.

هدف، بهبود بستر زیستی با همیاری 

مراد و میل از تأسیس انجمن برف‌نو توانمند سازی و بهبود بهره‌وری زیستی هر یک از افراد جامعه به منظور یاری آن‌ها در حل مسائل روزافزون زندگیشان است. تکیه بر بخشندگی‌های دانش‌محور به سبب عملیاتی کردن اصلی اخلاقی که دیگرخواهی خوانده می‌شود.

جامعه هدف، دانشگاه و دانشگاهیان

با توجه به اینکه بدنه‌ی اصلی این انجمن را عموماً دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه بوعلی‌سینا تشکیل می‌دهند، جامعه‌ی هدف این تشکل در درجه اول اهالی دانشگاه و دانشگاهیان است. امید که روزی با حضور هرچه بیشتر این عزیزان و نیز قوام انجمن، بتوانیم از مرزهای دانشگاه عبور کنیم و به حل مسائل مردمان جامعه و بهبود زندگی آن‌ها به صورتی گسترده‌تر بیندیشیم و بپردازیم.

داستان‌ ما

ما چگونه شروع کردیم؟

دانشگاه در آغوش خود افراد بسیاری را پرورش داده و می‌دهد که هر یک از آن‌ها با ظرفیت‌ها و توانایی‌های منحصر به فرد خود قادر به گشودن گره‌های بسیاری هستند . بسیاری از این افراد دوستی‌ها و روابط مفید فراوانی در این دوره از زندگی خود داشته و دارند که رشد هر چه بیشترشان را رقم زده است.روابطی که بعضاً با پایان دوران تحصیل کمرنگ شده و گاه از بین می‌روند. انجمن خواهد کوشید بستری باشد برای حفظ روابط بهبودگر دانشجوها ، دانش‌آموختگان و نیز استادن دانشگاه. بستری برای رشد همه‌ی اعضا.

ما الان کجاییم؟

سازمان خیریه به سازمانی گفته می‌شود که صرفا هدفش مسائل نیکوکارانه می‌باشد. نوع این سازمان‌ها می‌تواند به اشکال مختلف از قبیل بنیاد، تضامنی، شرکت‌های به ثبت نرسیده و حتی در برخی مکان‌ها به صورت شرکت‌های معمولی باشد که صرفا برای تحقق بخشیدن به اهداف نیکوکارانه به وجود آمده باشند یا بعدا به آن تبدیل گردند.

امروز عضو شوید

مراد و میل از تأسیس انجمن برف‌نو توانمند سازی و بهبود بهره‌وری زیستی هر یک از افراد جامعه به منظور یاری آن‌ها در حل مسائل روزافزون زندگیشان است. تکیه بر بخشندگی‌های دانش‌محور به سبب عملیاتی کردن اصلی اخلاقی که دیگرخواهی خوانده می‌شود. با عضویت در بخش های مختلف انجمن، ما را در رسیدن به اهداف، همراهی کنید.

 

عضو شوید

با ما در ارتباط باشید

ما در واحد روابط عمومی انجمن برف نو، مشتاق نظرات پر مهر و روشنگر شماییم.

همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا